Upphovsrätten på webben
Senast uppdaterad: 2015-06-18

Mycket av det som publiceras på webben skyddas av upphovsrätt. Därför behövs tillstånd när du laddar ner, skriver ut eller delar material på jobbet eller för undervisning.

Du kopierar när du laddar ner och skriver ut

Upphovsrätten gäller även på internet. Det innebär att väldigt mycket av det som publiceras på en webbplats skyddas av upphovsrätt. Att läsa, titta och lyssna på sådant man får upp på skärmen är naturligtvis tillåtet. Upphovsrätten hindrar inte webbsurfande.
Men väljer man istället att t.ex. ladda ner material till sin dator, spara på USB eller skriva ut, skapas samtidigt en kopia. Sker den kopieringen på jobbet, i skolan eller i annat sammanhang som inte är privat, behövs upphovsmannens tillstånd. Tillstånd behövs också för att man ska få sprida och dela med sig av det kopierade materialet på jobbet eller i skolan.

Kopiera och dela förutsätter avtal

När skolor, universitet, myndigheter, företag och andra organisationer behöver kunna kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material berörs mångas rättigheter – exempelvis textförfattares, fotografers, illustratörers och förlags rättigheter. Att inhämta individuella tillstånd från alla dessa rättighetshavare vid varje kopieringstillfälle skulle inte fungera rent praktiskt. För att möta användarnas behov av förenklade licensieringslösningar finns därför ett system i upphovsrättslagen med så kallade avtalslicenser.
Avtalslicensreglerna gör att man slipper begära tillstånd från varje enskild rättighetshavare. På så vis har man lagstiftningsvägen underlättat möjligheten att få kopiera och dela skyddat material i undervisning och jobbsammanhang.

Licens från Bonus Copyright – ett förhandstillstånd

Bonus Copyright Access har upphovsmännens, förlagens och utgivarnas uppdrag att sköta licensieringen. Avtal med Bonus Copyright innebär att:
  • Licensen tecknas vid ett tillfälle med en avtalspart – Bonus Copyright Access
  • Licensen ger rätt att kopiera och dela både svenska som utländska verk
  • Licensen gör det möjligt att kopiera och dela när behovet uppstår – tillstånd behöver inte inväntas från enskilda rättighetshavare
  • Man behöver inte på förhand veta vilket material man vill kunna använda
  • Licenskostnaden är förutsägbar
Webb2
Privat bruk
Att kopiera för privat bruk är normalt tillåtet utan tillstånd. Med "privat" menas att man får kopiera för ett "renodlat privat syfte".

Att kopiera för undervisning eller att kopiera i tjänsten kan inte sägas ha ett renodlat privat syfte och därför behövs tillstånd från rättighetshavarna.

Reglerna om privatkopiering i upphovsrättslagen ändrades 2005. Med den förändringen blev rätten att kopiera snävare. Det som tidigare kallades kopiering för ”enskilt bruk” ändrades till kopiering för ”privat bruk”.

Förändringen baseras på ett EU-direktiv. Enligt direktivet får kopiering för privat bruk varken ha ett indirekt eller direkt kommersiellt syfte. Med det understryks att privatkopiering ska ha ett renodlat privat syfte.