5-bildsbanner_Upphovsrattsguide
Upphovsrättsguiden
Senast uppdaterad: 2016-12-27

I den här upphovsrättsguiden får du lots i frågor kring bland annat vilka tillstånd som kan behövas för att exempelvis använda inspelad musik, film, radio och TV i undervisningen eller på arbetsplatsen.
Bonus Copyright Access avtal och licenser ger inte rätt att kopiera (spela in, ladda ner etc.) rörlig bild och inspelade verk, t.ex. radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfiler, inspelad musik, datorspel och datorprogram. Om du vill kunna använda sådant material för undervisning eller i jobbsammanhang kan det behövas separata avtal.
I menyn till vänster hittar du information om vad som gäller för respektive område.