Law
Upphovsrättsintrång
Senast uppdaterad: 2015-01-27

Straff, skadestånd och andra sanktioner

Den som gör intrång i någon annans upphovsrätt med uppsåt (medvetet) eller av grov oaktsamhet, kan straffas med böter eller fängelse i upp till två år.
Den som bryter mot upphovsrättslagen kan också bli skyldig att betala skadestånd. Skadestånd döms ut när den som drabbats av intrånget lidit skada och kan bevisa det.
Utöver straff och skadestånd finns vissa andra sanktioner mot den som bryter mot upphovsrättslagen, bland annat förbud vid vite att fortsätta med intrånget.
Upphovsrättslagen 53 §
IPRED-domar