5-bild_upphovsratt
Upphovsrättslagen ger ensamrätt
Senast uppdaterad: 2018-11-16

I upphovsrättslagen finns bestämmelser om vad som krävs för att något ska vara skyddat av upphovsrätt och vad upphovsmannens ensamrätt innebär.

Utgångspunkten är att upphovsmannen bestämmer

Utgångspunkten är att upphovsmannen bestämmer över sitt verk. Men ensamrätten är begränsad på olika sätt genom så kallade inskränkningar som finns inskrivna i lagen. Ett exempel på inskränkning i upphovsmannens ensamrätt är rätten för var och en att kopiera för sitt privata bruk.
I upphovsrättslagen finns också särskilda bestämmelser om avtalslicenser som ger rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material inom bland annat undervisning och på arbetsplatser. Bestämmelserna förenklar möjligheten för skolor, myndigheter, företag och organisationer att sluta avtal om kopiering och tillgängliggörande.
Exempel på avtal som sluts med stöd av avtalslicensbestämmelserna i upphovsrättslagen är Skolkopieringsavtalet och Bonus Copyright Access upphovsrättslicens för arbetsplatser.
Upphovsrättslagen
© Copyright notice – en symbol för upphovsrätt