Offentliggjort verk och utgivet verk
Senast uppdaterad: 2015-12-15

Ibland är det nödvändigt att hålla isär begreppen utgivet verk och offentliggjort verk. Olika upphovsrättsliga regler kan gälla beroende på om verket är utgivet eller offentliggjort.

Offentliggjort verk

Ett verk är offentliggjort när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. För att ett verk ska vara offentliggjort behövs inte några fysiska exemplar. Om verket med upphovsmannens samtycke exempelvis läggs ut på nätet, framförs i direktsänd TV eller på en scen eller blir uppläst offentligt anses det offentliggjort.
I vissa undantagsfall kan offentiggörandet ske utan samtycke från upphovsmannen om det sker med stöd av lag. Som exempel kan nämnas då ett verk exempelvis blir "tvångsoffentliggjort" i samband med en rättegång.

Utgivet verk

Ett verk är utgivet när fysiska exemplar av verket spritts till allmänheten med upphovsmannens samtycke. Exempelvis tryckta exemplar av böcker eller exemplar av DVD-skivor. Verket anses som spritt till allmänheten exempelvis om det säljs eller delas ut gratis.
207_x_207_sidor
Ett verk anses offentliggjort även om det inte finns några fysiska exemplar.
Upphovsrättslagen 8 §