Kontaktperson_skola2
Att utse kontaktperson
Senast uppdaterad: 2018-01-29

Kontaktpersonens uppgift är bland annat att underlätta Bonus Copyright Access kontakt med rektorer, skolledare, förskolechefer, lärare med flera, exempelvis genom att hjälpa oss att nå rätt personer och nätverk där vi kan få tillfälle att informera om kopieringsregler och upphovsrätt.

En eller flera kontaktpersoner

Det är angeläget att den som utses till kontaktperson har ett relevant kontaktnät ut till berört undervisningsområde. Om man av organisatoriska skäl behöver utse fler än en kontaktperson går det bra.
Vem eller vilka som utsetts till kontaktperson rapporteras till Bonus Copyright Access.

Undervisningsområden

I kommuner omfattas följande undervisningsområden:
  • Kommunala förskolor
  • Kommunala förskoleklasser
  • Kommunala grund- och gymnasieskolor
  • Kommunal vuxenutbildning och påbyggnadsutbildningar
  • Kommunal utbildning i svenska för invandrare (SFI)
  • Kommunal yrkeshögskoleutbildning
  • Kommunala särskolor
När det gäller Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner omfattas även gymnasieutbildningar som bedrivs av landsting.
I landsting och regioner omfattas följande undervisningsområden:
  • Landstingets och regionens gymnasieskolor
  • Landstingets och regionens folkhögskolor och vuxenutbildning
  • Landstingets och regionens yrkeshögskoleutbildning
phone_2551568706_283794236
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
08-545 429 00