Starkare tillsammans
Senast uppdaterad: 2019-07-17

VD har ordet
Efter sjutton år som vd för Bonus Copyright Access lämnar jag, med ålderns rätt, uppdraget vid halvårsskiftet 2019. Jag vill rikta ett stort tack till medlemsorganisationer, styrelse, medarbetare, kunder samt svenska och utländska kolleger för berikande samarbeten.

Jag vill också på styrelsens vägnar välkomna min efterträdare Nina Wadensjö. Med sin bakgrund från medier och politik har Nina goda förutsättningar att fortsätta utveckla Bonus Copyright Access roll vid behov av kollektiva licensieringslösningar.
Christer_J_SM
När Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden antogs i april 2019 innebär det att spelplanen för kollektiv rättighetsklarering blev tydligare och än viktigare.
För svensk och nordisk del säkras framtiden för avtalslicensbaserad licensiering. Detta kommer inte bara rättighetshavarna till del, miljontals användare i svenska skolor och lärosäten kan nu genom avtal säkra tillgången till en världsrepertoar av skyddade verk, både pappersburna och digitala
på internet. Så kan även arbetsplatser, kulturinstitutioner och nya digitala arenor och mötesplatser.
Kollektiv rättighetsförvaltning liknar i många stycken arbetet i en myrstack. Många inblandade drar varje dag nya strån till stacken. Stråna är på ytan förvillande lika varandra men måste sorteras i storlek och form innan de kan placeras på sin rätta plats. Flertalet strån kommer från närbelägna marker men det händer ibland att stråna flugit långt med vinden innan de samlats in av de idoga myrorna.
En ensam myra må var stark men bygger heller inte någon egen stack på egen hand, till det krävs ett brett fundament av många samverkande krafter och ett närmast oändligt urval av råvaror att hämta byggmaterial ur.
Så fungerar också kollektiv rättighetsförvaltning. Många rättighetshavare bidrar med verk av skilda slag. Ingen är dock stark nog att bygga marknadsplatser på egen hand. Endast genom organiserad samverkan med andra kan användare erbjudas enkla och lagliga former för massutnyttjande.
Bonus Copyright Access avtal med svenska skolor är en god illustration till hur kollektiv licensiering underlättar vardagen för både rättighetshavare och stora yrkeskårer av pedagoger, lärare och annan undervisande personal.
Under verksamhetsåret kopierade och tillgängliggjorde lärare hundratals miljoner sidor med varierande grad av texter, bilder och musikunderlag. Förlagan till merparten av kopiorna var oftast pappersbaserad, främst läromedel men även tidningar, tidskrifter, och olika typer av fack- och skönlitterära böcker.
Material på öppet tillgängliga internetsidor, särskilt bilder, lockade också allt fler lärare och elever i takt med att skolornas digitala infrastruktur byggs ut och att varje lärare och elev idag har tillgång till moderna datorer, kraftfulla nätverk och digitala presentationsverktyg.
Värdet av den samlade kopieringen är betydande och växer år för år. För att rättvist kunna fördela inkasserade ersättningar görs regelbundna studier för att kartlägga kopieringens mångfacetterade förlagor och spridningsvägar.
Under senare år har arbetet att bygga förutsägbara och mer transparenta fördelningsmodeller intensifierats. Fortfarande återstår några pusselbitar innan allt är på plats. Mycket talar dock för att utbetald ersättning bör öka betydligt de kommande verksamhetsåren när tillfälligt avsatta medel kan frigöras med stöd av ny statistik och nya fördelningsöverenskommelser.
Arsredovisning_18_webb