Vad kostar Högskoleavtalet?
Senast uppdaterad: 25 juni

Priset i Högskoleavtalet bestäms i förhandling mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund).

Ersättning för sekundäranvändning

Upphovsmän, förlag och utgivare är beroende av ersättningen högskolorna betalar för den sekundäranvändning som sker då lärare och studenter laddar ner, delar och på annat sätt kopierar, sprider och tillgängliggör rättighetshavarnas material i undervisningen.
Pris per helårsstudent 2019
 Helårsstudent 210:75 kr
 Årsplats* i yrkeshögskoleutbildning 158:06 kr
6 % moms tillkommer
*Pris för yrkeshögskoleutbildning avser pris per årsplats

Studentantalet

Studentantalet avser antalet helårsstudenter under föregående kalenderår i enlighet med rapportering från UK-ämbetet (f.d. Högskoleverket). För yrkeshögskoleutbildning används statistik från Myndigheten för yrkeshögskolans statistikdatabas.
Hogskola_ers
Filer