MoK
Vad kostar kopieringsavtalet för kommunal musik- och kulturskola?
Senast uppdaterad: 12 februari

Priset i Musik- och kulturskoleavtalet bestäms i förhandling mellan musik-organisationerna (Sveriges kompositörer och textförfattare – SKAP
Föreningen Svenska Tonsättare – FST samt Musikförläggarna) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Pris per elev kalenderåret 2018
Individuell- och ensembleundervisning 43:56 kr
Ensembleundervisning 26:36 kr
6 % moms tillkommer

Elevantalet

Ersättningen för kalenderåret 2018 baseras på elevantalet vid läsårsstarten läsåret 2016/2017.

Årlig fakturering

Fakturering sker efter det att kommunen skickat in sin avtalsbeställning till Bonus Copyright Access senast den 28 mars 2018. Ersättningen som betalas för kalenderåret 2018 baseras på angivet elevantal vid läsårsstarten läsåret 2016/2017.