MoK
Vad kostar kopieringsavtalet för kommunal musik- och kulturskola?
Senast uppdaterad: 27 november

Priset i Musik- och kulturskoleavtalet bestäms i förhandling mellan musik-organisationerna (Sveriges kompositörer och textförfattare – SKAP
Föreningen Svenska Tonsättare – FST samt Musikförläggarna) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Pris per elev kalenderåret 2019
Individuell- och ensembleundervisning 44:00 kr
Ensembleundervisning 26:62 kr
6 % moms tillkommer

Elevantalet

Ersättningen för kalenderåret 2019 baseras på elevantalet vid läsårsstarten läsåret 2017/2018.

Årlig fakturering

Fakturering sker efter det att kommunen skickat in sin avtalsbeställning till Bonus Copyright Access senast den 28 mars 2019.