Law_1
Vad säger lagen?
Senast uppdaterad: 2017-05-16

Det förhandstillstånd som tecknas genom Bonus Copyright Access är resultatet av att man lagstiftningsvägen ansett det nödvändigt att underlätta för företag, myndigheter och organisationer att klarera rättigheter.

Lagen underlättar för företag, myndigheter och organisationer

Eftersom tillstånd behövs innan medarbetarna kopierar och delar måste det också vara enkelt och hanterbart för företag, myndigheter och organisationer att kunna klarera rättigheter.
Det är inte möjligt att som ansvarig ha överblick över vad alla medarbetare laddar ner, skriver ut, fotar av, kopierar i kopiator, delar etc., internt på arbetsplatsen. Det är inte heller praktiskt hanterbart för varken företag, myndighet eller organisation, eller för rättighetshavare, om varje tillstånd skulle förhandlas individuellt.
Bestämmelserna som ger arbetsplatser en förenklad möjlighet att teckna avtal finns i upphovsrättslagen (42 b §). Genom reglerna om avtalslicens kan upphovsmännens, förlagens och utgivarnas rättigheter licensieras kollektivt.

På en arbetsplats uppkommer ständigt behov av att kopiera upphovsrättsligt skyddat material. Avtalslicensen är i praktiken en förutsättning för att verken alls ska kunna utnyttjas.


Ur regeringens proposition 2012/131 141 s. 54

Därför finns Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access har uppdraget från rättighetshavarna att samordnat och heltäckande ge arbetsplatser förhandstillstånd så att medarbetare lagligt ska kunna kopiera och dela skyddat material internt, för information och utbildning.

Ansvar

Den som kopierar och delar utan tillstånd bryter mot upphovsrättslagen. En juridisk person, t.ex. ett företag eller myndighet, kan bli skadeståndsskyldig om intrång begåtts inom verksamheten.
Upphovsrättsintrång kan även leda till straffrättsligt ansvar, t.ex. böter, för den som har ansvaret inom en verksamhet för att de upphovsrättsliga reglerna följs.
Med Bonus Copyright Access upphovsrättslicens hanteras istället eventuella frågor om intrång eller ersättningsanspråk av rättighetshavarnas organisationer. Det är ingenting som arbetsplatsen längre behöver hantera*.
* Så länge det handlar om frågor som kan uppkomma med anledning av anställdas användning av skyddat material inom ramen för denna upphovsrättslicens.
Bonus Copyright Access upphovsrättslicens för arbetsplatser behövs om medarbetarna tillåts att:
 • Ladda ner bild, text, tabell, diagram, artikel, PDF etc.

 • Skriva ut från internet

 • Skanna eller kopiera sidor från tryckt material

 • Spara nerladdat eller inskannat material digitalt

 • Göra ”copy paste” på exempelvis bilder, texter, diagram, tabeller från internet

 • Lägga in nerladdad bild, artikel, diagram, tabell etc. i presentationsmaterial

 • Göra åhörarkopior av t.ex. slides som kan innehålla infogad bild, text, tabell, diagram

 • Dela nerladdat eller skannat material med kollegor:
 • mejlvägen
 • på möten
 • vid intern utbildning
Vilken licensnivå passar oss?