5-bild_upphovsratt2
Vad skyddas av upphovsrätt?
Senast uppdaterad: 2015-12-16

Upphovsrättslagen skyddar verk – litterära och konstnärliga verk. För att texter, bilder och andra alster ska skyddas av upphovsrätt måste alstret vara upphovsmannens egen originella skapelse.

Litterära verk skyddas, exempelvis

 • Skönlitteratur
 • Facklitteratur
 • Avhandlingar
 • Föredrag
 • Sångtexter
 • Diktverk
 • Protokoll
 • Reklamtexter
 • Tekniska beskrivningar
 • Datorprogram
 • Kartor
 • Grafisk eller plastisk form (till exempel en undervisningsmodell av en människokropp)
Ett litterärt verk är något som beskriver, anger, sammanställer eller åskådliggör något. Det litterära verket kan vara i både muntlig och skriftlig form. Verket behöver inte vara fixerat, till exempel nerskrivet, för att få skydd utan även ett oförberett tal kan vara ett litterärt verk.

Ibland kan det vara knivigt att sortera i begreppen. Vissa ritningar till en byggnad kan exempelvis vara att anse som litterära verk, medan andra ritningar och den uppförda byggnaden kan vara att anse som konstnärliga verk.

Konstnärliga verk skyddas, exempelvis

 • Måleri
 • Teckning
 • Skulptur
 • Kollage
 • Textilkonst
 • Fotografiska verk
 • Musikaliska verk (noterna)
 • Filmverk (exempelvis spelfilm, reportage, dokumentär, reklamfilm)
 • Sceniska verk (exempelvis balett, skådespel, pantomim)
 • Byggnadsverk
 • Brukskonst (exempelvis möbler, vaser, mattor, ljusstakar)
Inte heller konstnärliga verk behöver vara fixerade för att få skydd. Även en musikalisk improvisation är exempel på konstnärligt verk.

Särskilt om konstverk

Det är en viss skillnad i upphovsrättslagen på konstverk respektive konstnärliga verk.
Till konstverk räknas alster av bild-, bruks och byggnadskonst, t.ex. målningar, teckningar, grafik, fotografiska verk, skulpturer, glasföremål, keramiska föremål, kollage, möbler, textilier och uppförda byggnadsverk.
Till de konstnärliga verken räknas utöver konstverken t.ex. musikaliska verk, sceniska verk, filmverk m.m.

Fotografiska verk och fotografiska bilder

Fotografier kan vara skyddade antingen som upphovsrättsliga verk eller som fotografiska bilder.
Om bilden har inslag av komposition, ljussättning, val av vinkel etc. kan ett fotografiskt verk ha skapats. Är det däremot fråga om ett foto som tagits spontant i ögonblicket är det istället fråga om en fotografisk bild med en kortare skyddstid än det fotografiska verket.
Upphovsrättslagen 1 §