639635898_cropped
Vad kostar Bonus Copyright Access upphovsrättslicens för arbetsplatser?
Senast uppdaterad: 2016-10-17

Licensen finns i tre nivåer. Välj en eller flera nivåer beroende på om behovet ser olika ut inom olika delar av verksamheten.
Licenskostnad per anställd och år
 Volymlicens 200 kr
 Normallicens 100 kr
 Baslicens 50 kr
6 % moms tillkommer

Även personer som har särskild anknytning till verksamheten, t.ex. uppdragstagare, konsulter och styrelseledamöter får rätt att kopiera och dela när arbetsplatslicens har tecknats.

VOLYMLICENS
Motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 10 sidor per anställd och vecka (400 sidor per år). Kostnaden för volymlicensen är 200 kronor per anställd och kalenderår.
Volymlicens väljs för den del av verksamheten där medarbetarna har ett stort behov av kunskaps- och informationsinhämtning. Volymlicensen är avsedd för de medarbetare som ofta laddar ner, skriver ut, skannar, fotokopierar och delar. Exempelvis via det interna nätverket, i utbildningssammanhang, via mejl etc.
NORMALLICENS
Motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 5 sidor per anställd och arbetsvecka (200 sidor per år). Kostnaden för normallicensen är 100 kronor per anställd och kalenderår.
Normallicensen speglar den genomsnittlige medarbetarens beteende. I sidmängden har hänsyn tagits till att samtliga medarbetare inte alltid själva laddar ner, skriver ut, skannar, fotokopierar och delar, men ändå tar del av sådant som andra har kopierat. Exempelvis via det interna nätverket, i utbildningssammanhang, via mejl etc.
BASLICENS
Motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 2-3 sidor per anställd och arbetsvecka (100 sidor per år). Kostnaden för baslicensen är 50 kronor per anställd och kalenderår.
Baslicens väljs för den del av verksamheten där medarbetarna har ett mer begränsat eller oregelbundet behov av att ladda ner, skriva ut, skanna och fotokopiera, men ändå tar del av sådant som andra har kopierat. Exempelvis via det interna nätverket, i utbildningssammanhang, på möten, via mejl etc.
Contact
Kontakta Ann Henrikson om du har frågor om val av licensstorlek och att teckna licens

08-545 429 03
Vilken licensnivå passar oss?
Teckna licens