Preschool2
Vad kostar Skolkopieringsavtalet för fristående förskolor?
Senast uppdaterad: 8 januari

Bonus Copyright Access och Friskolornas riksförbund har en överenskommelse som innebär att friskolans förskolor tecknar avtal på samma villkor som kommunala förskolor.
Pris per barn i förskoleverksamhet läsåret 2019/2020
Förskola 27.04 kr
6 % moms tillkommer

Statistik över antalet barn

Ersättningen som ska betalas till Bonus Copyright Access för aktuellt läsår baseras på SCB:s statistik över antalet barn i förskolan för respektive läsår under avtalstiden.

Årlig fakturering vid läsårets slut

Friskolornas förskolor faktureras årligen i slutet av varje läsår. Ersättningen beräknas på förskolans barnantal och baseras på statistik från SCB.
Förskolans inrapportering av antalet barn sker till Skolverket och avser förhållandet per den 15 oktober varje år. De förskolor som inte finns med i statistiken får en blankett från Bonus Copyright Access för att rapportera antalet barn.
I det fall ovan nämnd statistik saknas och därmed inte går att använda vid Bonus Copyright Access fakturering i slutet av läsåret ska förskolan på uppmaning av Bonus Copyright uppge antalet barn.