Bonus Copyright Access uppdrag
Senast uppdaterad: 2016-12-27

Vi har uppdraget att samordnat licensiera upphovsmäns, förlags och utgivares rättigheter genom så kallad kollektiv licensiering till skolor, företag, myndigheter och organisationer.

Bonus Copyright Access uppdrag från medlemmarna

Bonus Copyright Access uppdrag kommer från 14 medlemsorganisationer som representerar upphovsmän, förlag och utgivare på text- bild- och notområdet.
BCA2_368642150_som_smart_objekt-2

Stadgarna

Bonus Copyright Access är en ekonomisk förening utan vinstintresse. Enligt stadgarna ska Bonus Copyright för medlemmarnas räkning:
  • Förhandla kopieringsavtal
  • Inkassera, förvalta och fördela ersättning till rättighetshavarna
  • Informera och kontrollera att avtalen följs
  • Utreda och ingripa mot upphovsrättsintrång
  • Följa nationell och internationell utveckling på upphovsrätts- och kopieringsområdet

Upphovsrättslagen gör samordnad licens möjlig

Det förhandstillstånd som kan tecknas genom Bonus Copyright Access och som ger rätt att kopiera och dela upphovsrättskyddat material är resultatet av att man lagstiftningsvägen ansett det nödvändigt att underlätta möjligheterna för skolor, företag, myndigheter och organisationer att klarera rättigheter.
På så vis får upphovsmän, förlag och utgivare kompensation för sekundäranvändning av bl.a. bilder, artiklar, faktatexter, diagram och sammanställningar då material plockas från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller annan litteratur.
phone_25515682
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor

08-545 429 00Stadgar