GettyImages-597239200-cropped_1523951637
Vilken licensnivå passar din verksamhet?
Senast uppdaterad: 2018-11-19

Arbetsplatslicensens tre licensnivåer har utarbetats med hjälp av Sifo-undersökningar som visar hur mycket vi i genomsnitt kopierar och delar inom olika yrkeskategorier.

Tänk så här när du väljer licensnivå

  • Varje sida av en artikel, bild etc. som kopieras, skannas eller laddas ner räknas som en kopiesida.
  • Läggs materialet ut på verksamhetens slutna nätverk eller sparas på servern åtkomligt för medarbetarna, multipliceras den utlagda eller sparade sidmängden med det antal personer som har tillgång till informationen.
  • Digitala presentationer för möten, utbildning eller fortbildning innehåller ofta skärmdumpar, nerladdade texter eller bilder m.m. Delas materialet ut i pappersform, via mejl eller på intranätet multipliceras sidmängden med det antal medarbetare som får tillgång till informationen.
  • Även personer som har särskild anknytning till verksamheten, t.ex. uppdragstagare, konsulter och styrelseledamöter, får rätt att kopiera och dela när arbetsplatsen har licens från Bonus Copyright Access. Ta hänsyn till detta när du gör en uppskattning av hur många licenser ni behöver.

Gör en genomsnittsbedömning

När du väljer licensnivå för din arbetsplats ska du göra en bedömning av hur mycket som uppskattningsvis kopieras och delas inom verksamhetens olika delar.
Välj en eller flera licensnivåer beroende på om behovet ser olika ut inom olika delar av verksamheten.

Medarbetare gör olika

Även om inte alla medarbetare alltid själva laddar ner, fotar av, skriver ut, skannar, kopierar i kopiator och delar blir den genomsnittliga sidmängden påverkad av att dessa personer tar del av det som andra har kopierat. Exempelvis via det interna nätverket, via mejl eller vid personalutbildning etc.
De flesta verksamheter bör teckna licens för flertalet anställda som på något sätt har tillgång till dator eller på annat sätt tar del av kopierad information.

Abonnemang och prenumerationer

Även om verksamheten har tecknat abonnemangsavtal eller prenumerationstjänster för t.ex. bildbanker, faktadatabaser etc. har medarbetare normalt behov av att kunna ladda ner och komplettera med skyddat material från webben och andra källor. För att det ska vara lagligt behövs Bonus Copyright Access upphovsrättslicens för arbetsplatser som komplement till sådana avtal.
Contact
Kontakta Ann Henrikson om du har frågor om val av licensstorlek och att teckna licens

08-545 429 03