Yh
Kopiera och dela skyddat material inom yrkeshögskoleutbildning
Senast uppdaterad: 2016-03-15

Utbildningsanordnare som har tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan att bedriva yrkeshögskoleutbildning får genom avtal med Bonus Copyright Access rätt att kopiera och dela skyddat material för undervisning.

Olika utbildningsanordnare

Yrkeshögskoleutbildningar kan anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting och av enskilda fysiska eller juridiska personer, t.ex ett företag, en stiftelse eller en förening. Här nedan hittar du information och kopieringsregler för respektive utbildningsanordnare.
Enskild huvudman
Kommun & landsting
Högskolor & universitet