Bonus Copyright Access är en upphovsrättsorganisation utan vinstintresse
Senast uppdaterad: 13 mars

På ett direkt uppdrag från organisationerna på litteratur-, press-, bild- och notområdet licensierar vi upphovsmännens och utgivarnas upphovsrättigheter. Bonus bildades 1973.

14 organisationer i samarbete

I Bonus Copyright Access samarbetar 14 bransch- och intresseorganisationer på upphovsrättsområdet. Organisationerna representerar upphovsmän, förlag och utgivare på litteratur-, press-, bild- och notområdet.
Bonus Copyright Access har ett uppdrag direkt från organisationerna att bevaka upphovsmäns, förlags och utgivares rättigheter med anledning av upphovsrättslagens regler om avtalslicens. Bonus Copyright Access har uppdraget att förhandla avtal och licensiera rättigheter kollektivt för organisationernas räkning.
Avtalen ger skolor, företag, myndigheter och organisationer rätt att kopiera och dela copyrightskyddat material.

Upphovsmän, förlag och utgivare

Tillsammans täcker våra medlemsorganisationer upphovsmäns, förläggares och utgivares rättigheter inom de flesta litterära och konstnärliga områden:
  • Fack- och skönlitteratur
  • Läromedel
  • Press
  • Bilder
  • Noter och sångtexter

Avtalslicens – grunden för förenklad licensiering

När skolor, universitet, myndigheter, företag och andra organisationer behöver kunna kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material berörs mångas rättigheter – exempelvis textförfattares, fotografers, illustratörers och förlags rättigheter.
Att inhämta individuella tillstånd från alla dessa rättighetshavare vid varje kopieringstillfälle skulle inte fungera rent praktiskt. För att möta användarnas behov av förenklad licenslösning finns ett system i upphovsrättslagen med så kallade avtalslicenser.
Avtalslicenssystemet är grunden för Bonus Copyright Access licensiering.

Licensområden

Grund- och gymnasieskolan är det licensområde där Bonus Copyright Access tecknar flest avtal följt av området för högskolor och universitet. Avtal tecknas också bland annat med musikskolor, trossamfund, arbetsmarknadsutbildningar och studieförbund.
På arbetsplatsområdet tecknas avtal med företag, myndigheter, föreningar och andra organisationer för att deras anställda lagligt ska kunna kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material för intern information och utbildning.

Pengar till upphovsmän, förlag och utgivare

Bonus Copyright Access ser till att de kreatörer och utgivare som har rätt till ersättning när deras verk och prestationer kopieras och delas får det. Till gruppen rättighetshavare hör bland annat författare, fotografer, journalister, kompositörer, tecknare, dramatiker, förläggare och utgivare.
Ersättningen fördelas på grundval av statistiska undersökningar. De inkasserade ersättningarna fördelas till fem fördelningsgrupper: läromedelsgruppen, bokgruppen, bildgruppen, pressgruppen och notgruppen.
Varje medlemsorganisation i Bonus Copyright Access tillhör någon av de fem fördelningsgrupperna och tilldelas ersättning från sin respektive fördelningsgrupp. Den enskilda organisationen har sedan rätt att bestämma hur pengarna ska användas. Dock måste hänsyn förstås tas till de regler som gäller för fördelning enligt reglerna om avtalslicenser i upphovsrättslagen.

Informationsverksamhet

En viktig uppgift för Bonus Copyright Access är att informera om kopieringsregler och upphovsrätt och att kontrollera att licenstagarna följer reglerna i kopieringsavtalet. Tillsynen sker exempelvis genom besök på skolor. Då jämförs bland annat hur mycket som faktiskt kopierats med den avtalade kopieringsmängden. Avvikelser påpekas och leder vid överträdelse till krav på skadestånd eller krav på att rättigheterna klareras direkt med enskilda rättighetshavare.

Internationellt

I Bonus Copyright Access uppdrag ligger också att bidra till ett internationellt kunskapsutbyte inom upphovsrätt.