Teckna Arbetsplatslicens - Bonus Copyright Access

Teckna avtal – Arbetsplatslicens

Arbetsplatslicensen ger ditt företag, din organisation eller myndighet laglig rätt att utifrån gällande villkor kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material inom den egna verksamheten.

Varför teckna licens?

  • En arbetsplatslicens minskar risken för ofrivilligt upphovsrättsintrång, skadeståndskrav och renomméförlust kopplad till föregående.
  • Avtalet omfattar intern kopiering och delning av publicerat bild- och textinnehåll (tryckt och digitalt) från hela världen.
  • Ett bidrag till förnybar kunskap och kultur i samhället och en viktig del av hållbarhetsarbetet.

Tre licensnivåer täcker alla behov

Tariff I59,30 kronor per anställd och år

Handel, hotell- och restaurang
Energi och miljö
Bygg och fastighet
Transport och logistik
Offentlig förvaltning och försvar
Kultur, nöje och fritid
Industri, teknik och tillverkning

Tariff II118,60 kronor per anställd och år

Organisationer och föreningar
Bank, finans och försäkring
IT och telekom
Forskning och utveckling
Vård och omsorg
Juridik och ekonomi 

Tariff III237,20 kronor per anställd och år

Utbildningssektorn (uppdragsutbildning, arbetsmarknadsutbildningar etcetera)
Media, reklam och PR/kommunikation
Inhouseavdelning oavsett bransch 

 

Teckna avtal enkelt och tryggt:

  1. Fyll i formuläret nedan, godkänn och skicka
  2. Bekräfta anmälan via länk som du får i din mejlkorg
  3. Bonus lägger upp en licens och skickar faktura.