Teckna avtal för friskolor - Bonus Copyright Access

Teckna avtal – friskola

Skolkopieringsavtalet innebär att du som lärare eller elev för undervisningen kan kopiera och dela innehåll som är skyddat av upphovsrätten. Det gäller såväl svenska som utländska verk och oavsett om de är digitala eller i pappersform.

Varför teckna avtal?

  • Möjlighet att kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisningen ur exempelvis böcker, läromedel, press, digitala publikationer och från webbplatser.
  • Ett skolkopieringsavtal minskar risken för ofrivilligt upphovsrättsintrång, skadeståndskrav och renomméförlust kopplad till föregående.
  • Ett bidrag till förnybar kunskap och kultur i samhället och en viktig del av hållbarhetsarbetet.

Teckna avtal enkelt och tryggt:

  • Fyll i formuläret nedan, godkänn och skicka
  • Bekräfta anmälan via länk som du får i din mejlkorg

När börjar avtalet gälla?

  • Vid tecknande av avtal under vårtermin gäller avtalet under innevarande termin och därefter läsårsvis från och med den 1 juli.
  • Vid tecknande av avtal under hösttermin gäller avtalet för hela läsåret med årsförnyelse från och med den 1 juli.

Tillbaka till Teckna avtal