Upphovsrätt - Bonus Copyright Access

Upphovsrätt – ett sätt att få korrekt betalt

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, journalister, kompositörer och andra rättighetshavare ska få betalt för sitt arbete. Men det ska också finnas lagliga möjligheter att enkelt kunna använda upphovsrättsskyddat material i skolor och på arbetsplatser.

Här får du information om vad Bonus Copyright Access avtal ger dig rätt att kopiera och dela och hur avtalslicensen fungerar. Du får också svar på en del vanliga frågor om upphovsrättsliga regler.

I upphovsrättslagen finns bestämmelser om vad som krävs för att något ska vara skyddat av upphovsrätt och vad upphovsmannens ensamrätt innebär.

I upphovsrättslagen finns också särskilda bestämmelser om avtalslicenser. Dessa bestämmelser gör det möjligt för Bonus Copyright Access att sluta avtal med skolor, myndigheter, företag och organisationer, så att dessa får rätt att kopiera, dela och tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material.

Så fungerar upphovsrätten

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Checklista för upphovsrätt på arbetsplatsen

Genom att gå igenom listan kan du få en snabb uppfattning om både hur hög risknivån är i din verksamhet och hur du kan sänka den.

Gå till Checklista för upphovsrätt på arbetsplatsen

Upphovsrättslagen

I upphovsrättslagen finns bestämmelser om vad som krävs för att något ska vara skyddat av upphovsrätt.

Lagen innehåller även regler kring de avtalslicenser som Bonus Copyright Access förmedlar.

Gå till Upphovsrättslagen

Upphovsrättsskolan

Upphovsrättsskolan är en digital utbildningsplattform om upphovsrätt. Plattformen riktar sig till barn och unga.

Gå till Upphovsrättsskolan

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Hur får du kopiera/dela?

Här hittar du de vanligaste situationerna då du kan kopiera/dela material med ett avtal från Bonus Copyright Access.

Gå till Hur får du kopiera/dela?

Upphovsrättsintrång: möjliga sanktioner

Om någon inom verksamheten begår upphovsrättsintrång kan sanktioner som exempelvis skadestånd, åtal och vitesförbud tillämpas.

Gå till Upphovsrättsintrång: möjliga sanktioner

Våra avtal för utbildningsområden och din arbetsplats