Upphovsrättslagen - Bonus Copyright Access

Upphovsrättslagen

I upphovsrättslagen finns bestämmelser om vad som krävs för att något ska vara skyddat av upphovsrätt och vad upphovsmannens ensamrätt innebär.

Lagens utgångspunkt är att upphovsmannen bestämmer 

Utgångspunkten är att upphovsmannen bestämmer över sitt verk. Men ensamrätten är begränsad på olika sätt genom ett antal inskränkningar som finns inskrivna i lagen. Ett exempel på en sådan inskränkning är att var och en har rätt att kopiera för privat bruk.

Lagen gör det möjligt att teckna avtalslicenser 

I upphovsrättslagen finns särskilda bestämmelser om avtalslicenser och rätten att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material för bland annat undervisning och på arbetsplatser. Bestämmelserna förenklar för skolor, myndigheter, företag och organisationer att teckna avtal om att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material.

Det är dessa avtalslicensbestämmelser som ger Bonus Copyright Access möjlighet att teckna avtal med skolor och arbetsplatser, så att dessa enkelt och lagligt kan kopiera material från webben, tidningar, böcker, vetenskapliga rapporter eller andra texter, bilder eller musiknoter i tryckt eller digitalt material.

• Läs mer i upphovsrättslagen

Tillbaka till Upphovsrätt