Arbetsplats - Bonus Copyright Access

Avtal för arbetsplats

Företag, myndigheter och organisationer måste själva ta ansvar för att medarbetarna inte bryter mot upphovsrättslagen. Det gör ni enkelt genom att teckna avtal med Bonus Copyright Access.

Vilka behöver teckna avtal med Bonus Copyright Access? 

Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att se till att medarbetarna kopierar och delar material lagligt. En upphovsrättslicens från Bonus Copyright Access gör att medarbetarna säkert kan kopiera, dela, skicka vidare och spara ner tryckt eller digitalt material för internt bruk. Licensen gäller även när ni skannar eller fotograferar upphovsrättsskyddat material.

De flesta behöver ibland kopiera och dela upphovsrättsskyddat material på jobbet utan att behöva fundera på vad som får kopieras och delas. Och även om inte alla kopierar själva så tar man ofta del av det andra sprider och delar. Det kan vara via en Powerpointpresentation, material som läggs upp på en server eller ett intranät, kopior som delas ut på ett möte eller bilder och artiklar som skickas via e-post.

Även sådant som skrivs ut eller sparas ner via en skickad länk räknas som kopierat material.

Det är lätt att teckna avtal

Det finns tre olika licensnivåer beroende på hur mycket ni kopierar och delar, så det går snabbt och smidigt att hitta en nivå som passar er verksamhet.
De tre nivåerna är normal, volym och bas. Läs mer om de olika nivåerna här.

Vårt avtal ger samtliga anställda tillstånd att lagligt kopiera och dela materialet inom den egna verksamheten. Till exempel ger en årslicens på normalnivå rätt att kopiera och dela upphovsrättskyddat material från hela världen för endast 50 öre per anställd och dag.

Ett avtal med Bonus Copyright Access är en enkel lösning för att lagligt kunna dela och kopiera upphovsrättsskyddat material

Bonus Copyright Access erbjuder en okomplicerad och bred avtalslösning som hjälper er att följa upphovsrättslagen, samtidigt som ni stödjer kunskapsspridning och nyskapande inom svenskt kulturliv. Vårt avtal är på så sätt en del av ett kulturellt kretslopp med upphovsrätten som grund.

Vårt avtal hjälper dig att lagligt dela och kopiera upphovsrättsskyddat material för intern information och intern utbildning på din arbetsplats. Avtalet är ett förhandstillstånd som löper helårsvis, vilket gör det till ett smart, kostnads- och tidseffektivt sätt att hantera samlade rättigheter.

 

Teckna avtal

Bonus Copyright Access licensierar rättigheter kollektivt på uppdrag av våra 14 medlemsorganisationer och med utgångspunkt i upphovsrättslagen.

Gå till Teckna avtal

Prisnivåer

Välj att teckna en eller flera nivåer beroende på om behovet ser olika ut för olika delar av verksamheten.

Licenskostnad per anställd och år
Volymlicens 200 kr
Normallicens 100 kr
Baslicens 50 kr

Gå till Prisnivåer

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Hur får du kopiera/dela?

Här hittar du de vanligaste situationerna då du kan kopiera/dela material med ett avtal från Bonus Copyright Access.

Gå till Hur får du kopiera/dela?

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Vanliga frågor

Här kan du hitta snabba svar på många frågor om oss, om upphovsrätt och om kopieringsreglerna i våra avtal.

Gå till Vanliga frågor

Meddelade kopieringsförbud

Rättighetshavare som inte är medlemmar i någon av Bonus Copyright Access medlemsorganisationer har enligt upphovrättslagen rätt att förbjuda att deras verk används med stöd av avtalet för arbetsplatser.

Gå till Meddelade kopieringsförbud

Kontakta oss

Undrar du något kring upphovsrätt eller relaterade frågor? Har du frågor om avtal för din arbetsplats? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Gå till Kontakta oss