Meddelade kopieringsförbud - Bonus Copyright Access

Meddelade kopieringsförbud

Rättighetshavare som inte är medlemmar i någon av Bonus Copyright Access medlemsorganisationer har enligt upphovrättslagen rätt att förbjuda att deras verk används med stöd av avtalet för arbetsplatser.

För närvarande finns inte några sådana förbud.

Tillbaka till Avtal för arbetsplats