Upphovsrättslicens för arbetsplatser

Ni kan välja att ha flera olika licensnivåer på samma arbetsplats om behovet varierar för olika delar av verksamheten.

Licenskostnad per anställd och år

  • Licens för volymnivå    200 kr
  • Licens för normalnivå   100 kr
  • Licens för basnivå          50 kr

Exklusive 6 % moms 

Licensen gäller även personer med särskild anknytning till verksamheten, till exempel uppdragstagare, konsulter och styrelseledamöter.

Upphovsrättslicens volymnivå

En upphovsrättslicens på volymnivå passar bra för verksamheter där medarbetarna har stort behov av att hämta in kunskap och information. Licensen är avsedd för medarbetare som ofta laddar ner, skriver ut, skannar, fotokopierar och delar material, till exempel via det interna nätverket, vid utbildning eller via e-post.

Volymnivålicensen motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 10 sidor per anställd och vecka (cirka 400 sidor per år). Kostnaden är 200 kronor per anställd och kalenderår.

Upphovsrättslicens normalnivå

En upphovsrättslicens på normalnivå räcker för genomsnittlig användning. Den passar väl när medarbetarna exempelvis tar del av sådant som andra har kopierat, även om de inte alltid själva laddar ner, skriver ut, skannar, fotokopierar och delar material.

Normalnivålicensen motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 5 sidor per anställd och vecka (cirka 200 sidor per år). Kostnaden är 100 kronor per anställd och kalenderår.

Upphovsrättslicens basnivå

Upphovsrättslicens på basnivå passar i den del av verksamheten där medarbetarna har ett mer begränsat eller oregelbundet behov av att ladda ner, skriva ut, skanna och fotokopiera men där de ändå tar del av sådant som andra har kopierat, till exempel via det interna nätverket, vid utbildning eller via e-post.

Basnivålicensen motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 2–3 sidor per anställd och vecka (100 sidor per år). Kostnaden är 50 kronor per anställd och kalenderår.

Ladda ner