Avtalslicens för arbetsplatser

Ni kan välja att ha flera olika licensnivåer på samma arbetsplats om behovet varierar för olika delar av verksamheten.

Licenskostnad per anställd och år

  • Volymlicens    200 kr
  • Normallicens  100 kr
  • Baslicens          50 kr

Exklusive 6 % moms 

Licensen gäller även personer med särskild anknytning till verksamheten, till exempel uppdragstagare, konsulter och styrelseledamöter.

Volymlicens

En volymlicens passar bra för verksamheter där medarbetarna har stort behov av att hämta in kunskap och information. Licensen är avsedd för medarbetare som ofta laddar ner, skriver ut, skannar, fotokopierar och delar material, till exempel via det interna nätverket, vid utbildning eller via e-post.

Licensen motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 10 sidor per anställd och vecka (cirka 400 sidor per år). Kostnaden är 200 kronor per anställd och kalenderår.

Normallicens

En normallicens räcker för genomsnittlig användning. Den passar väl när medarbetarna exempelvis tar del av sådant som andra har kopierat, även om de inte alltid själva laddar ner, skriver ut, skannar, fotokopierar och delar material.

Licensen motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 5 sidor per anställd och vecka (cirka 200 sidor per år). Kostnaden är 100 kronor per anställd och kalenderår.

Baslicens

Baslicensen passar i den del av verksamheten där medarbetarna har ett mer begränsat eller oregelbundet behov av att ladda ner, skriva ut, skanna och fotokopiera men där de ändå tar del av sådant som andra har kopierat, till exempel via det interna nätverket, vid utbildning eller via e-post.

Licensen motsvarar en genomsnittlig mängd kopierat och delat material på 2–3 sidor per anställd och vecka (100 sidor per år). Kostnaden är 50 kronor per anställd och kalenderår.

Tillbaka till Arbetsplats

Ladda ner