Prisnivåer - Bonus Copyright Access

Prissättning av arbetsplatslicensen

Arbetsplatslicensen gäller samtliga anställda medarbetare och även personer med särskild anknytning till verksamheten, till exempel uppdragstagare, konsulter och styrelseledamöter.

Licensen kan tecknas på tre olika nivåer beroende på verksamhetens behov. De olika nivåerna mäts i antal kopierade sidor. Vid digital kopiering och nedladdning avses material (exempelvis fotografi, illustration, graf eller text) motsvarande en A4 text. Kostnaden på cirka 60 öre för en bild eller textsida etcetera ska jämföras med vad det skulle kosta i tid och pengar att köpa rättigheterna till samma material direkt från rättighetshavaren.

Notera att då en kopia används exempelvis på ett intranät, där flera personer kan se den, räknas den som flera kopior.

Tariff I

Handel, hotell- och restaurang
Energi och miljö
Bygg och fastighet
Transport och logistik
Offentlig förvaltning och försvar
Kultur, nöje och fritid
Industri, teknik och tillverkning

Tariff II

Organisationer och föreningar
Bank, finans och försäkring
IT och telekom
Forskning och utveckling
Vård och omsorg
Juridik och ekonomi 

Tariff III

Utbildningssektorn (uppdragsutbildning, arbetsmarknadsutbildningar etcetera)
Media, reklam och PR/kommunikation
Inhouseavdelning oavsett bransch 

Licenskostnad per anställd och år (2024)

  • Tariff I     59,30 kr
  • Tariff II    118,60 kr
  • Tariff III   237,20 kr

Exklusive 6 % moms 

Indelningen i tariffkategorier utgår från våra återkommande arbetsplatsundersökningar och den kopieringsvolym vi ser i olika branscher. Att teckna licens i rätt kategori är en viktig försäkring emot ofrivilliga upphovsrättsintrång i den interna kommunikationen och kunskapsspridningen. Om ni som enskild verksamhet har anledning att misstänka att ert kopieringsbehov avviker från genomsnittet i er bransch kan ni ansöka om att placeras i en högre eller lägre tariffkategori. Fyll i det digitala formuläret för licensansökan så kontaktar vi er vid behov.  

Inkasseringen ska motsvara den verkliga användningen i så hög grad som möjligt. Om du som användare anser att en viss kategori av anställda i din organisation varken kopierar, delar eller tar del av kopierat material kan ni kontakta Bonus för att eventuellt få undanta dessa anställda. 

Teckna Arbetsplatslicens

Arbetsplatslicensen ger ditt företag, din organisation eller myndighet laglig rätt att utifrån gällande villkor kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material inom den egna verksamheten.

Teckna avtalet här.

Gå till Teckna Arbetsplatslicens