Förskola - Bonus Copyright Access

Förskola

Vill du kopiera och dela texter, bilder och noter inom förskolan?

Skolkopieringsavtalet ger personal och barn inom förskolan rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter för den pedagogiska verksamheten.

Avtalet ger dig viss rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material både digitalt och analogt i den pedagogiska verksamheten. Du kan använda material från till exempel webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter och annat publicerat material. Det gäller såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.

Samtliga kommuner har tecknat skolkopieringsavtal för kommunala förskolor. Fristående förskolor ansvarar däremot själva för att teckna skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. I dessa fall är villkoren desamma som för kommunala förskolor.

Kommun

Förskola – Kommun och region

Gå till Kommun

Friskola

Förskola – Friskola

Gå till Friskola