Kommun - Bonus Copyright Access

Förskola – kommun och region

Sveriges samtliga kommunala förskolor har skolkopieringsavtal som ger personal och barn rätt att kopiera och dela upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter i den pedagogiska verksamheten.

Personal och barn i samtliga kommunala förskolor har möjlighet att kopiera och dela texter, bilder och noter i den pedagogiska verksamheten, tack vare skolkopieringsavtalet. Du har alltså rätt att kopiera ur exempelvis böcker, läromedel, press och digitala publikationer samt från webbplatser.

I vår kopieringsguide för förskolor kan du läsa mer om vad som gäller för skolkopieringsavtalet – vad det omfattar och vilka begränsningar som finns. 

Skolkopieringsavtalet ger dig rätt att kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk både analogt och digitalt, om än med vissa begränsningar. Syftet får till exempel inte vara att ersätta inköp av läromedel som getts ut på förlag.

Du får kopiera och dela högst 15 procent per barn och kalenderhalvår från en och samma analoga förlaga, till exempel en bok, men inte mer än 15 sidor. Motsvarande sidantal gäller digitala publikationer; du får alltså kopiera motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala publikation per barn och kalenderhalvår.

Du får fotokopiera, skriva ut, ladda ner, skanna, spara digitalt och föra över till förskolans intranät. Du får också dela material i en undervisningsgrupp inom skolan genom att exempelvis dela ut fotokopior och utskrifter, dela på nätverk som bara förskolans personal, barn och vårdnadshavare har tillgång till, dela via e-post samt projicera och visa på skärm.

Kom ihåg att ange upphovsmannens respektive fotografens namn samt var du har hämtat materialet. Informationen om namn och källa ska framgå på eller i anslutning till kopiorna.

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Kopieringsregler förskola

Här kan du läsa utförligt om vad förskolor som tecknat avtal med Bonus Copyright Access får kopiera och dela i sin pedagogiska verksamhet.

Alla kommunala förskolor har kopieringsavtal, och fristående förskolor som har tecknat kopieringsavtal följer samma regler.

Gå till Kopieringsregler förskola

Hur får du kopiera/dela?

Här hittar du de vanligaste situationerna då du kan kopiera/dela material med ett avtal från Bonus Copyright Access.

Gå till Hur får du kopiera/dela?

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Vanliga frågor

Här kan du hitta snabba svar på många frågor om oss, om upphovsrätt och om kopieringsreglerna i våra avtal.

Gå till Vanliga frågor

Kontakta oss

Undrar du något kring upphovsrätt eller relaterade frågor? Har du frågor om avtal för din arbetsplats? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Gå till Kontakta oss