Grundskola - Bonus Copyright Access

Grundskola

Vill du kopiera och dela texter, bilder och noter inom skolan?

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever inom grundskolan rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter för den undervisningen.

Avtalet ger dig viss rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddat material både digitalt och analogt för undervisning. Du kan använda material från till exempel webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter och annat publicerat material. Det gäller såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.

Samtliga kommuner har tecknat skolkopieringsavtal för kommunala grundskolor. Fristående grundskolor ansvarar däremot själva för att teckna skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. I dessa fall är villkoren desamma som för kommunala grundskolor.

Kommun

Skola inom kommun

Gå till Kommun

Friskola

Skola inom friskoleområdet

Gå till Friskola

Lärarportal

Här hittar du information, material, intervjuer och tips till dig som använder upphovsrättsligt skyddat innehåll i undervisningen.

Gå till Lärarportal

Dokumentarkiv

Här hittar du bland annat dokument som rör våra olika avtalsområden samt Bonus Copyright Access som organisation.

Gå till Dokumentarkiv