Kommun - Bonus Copyright Access

Grundskola - Kommun

Sveriges samtliga kommuner och regioner har tecknat skolkopieringsavtal via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för sina kommunala grundskolor.

Du som arbetar som lärare eller är elev i en kommunal grundskola har möjlighet att kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisningen tack vare skolkopieringsavtalet. Du kan kopiera ur exempelvis böcker, läromedel, press, digitala publikationer och från webbplatser.

Skolkopieringsavtalet ger rätt att, i viss omfattning, kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, analogt och digitalt. Syftet med kopieringen får inte vara att ersätta inköp av förlagsutgivna läromedel.

Du får kopiera och dela högst 15 procent per elev och kalenderhalvår från en och samma analoga förlaga, till exempel en bok, men inte mer än 15 sidor. Motsvarande sidantal gäller digitala publikationer; du får alltså kopiera motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala publikation per elev och kalenderhalvår.

Du får fotokopiera, skriva ut, ladda ner, skanna, spara digitalt och föra över till skolans intranät. Du får också dela material i en undervisningsgrupp inom skolan genom att exempelvis dela ut fotokopior och utskrifter, dela på skolans slutna nätverk som bara skolans personal, elever och vårdnadshavare har tillgång till, dela via e-post samt projicera och visa på skärm.

Kom ihåg att ange upphovsmannens respektive fotografens namn samt ange varifrån materialet är hämtat. Informationen om namn och källa ska framgå på lämpligt sätt på eller i anslutning till kopiorna.

 

Lärarportal

Här hittar du information, material, intervjuer och tips till dig som använder upphovsrättsligt skyddat innehåll i undervisningen.

Gå till Lärarportal

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Skolkopieringsavtalet och kontaktpersoner vid kommun och region

Varje kommun har ansvar för att utse en eller flera kontaktpersoner som stödjer Bonus Copyright Access arbete för att utveckla tillämpningen av Skolkopieringsavtalet.

Gå till Skolkopieringsavtalet och kontaktpersoner vid kommun och region

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Vanliga frågor

Här kan du hitta snabba svar på många frågor om oss, om upphovsrätt och om kopieringsreglerna i våra avtal.

Gå till Vanliga frågor

Dokumentarkiv

Här hittar du bland annat dokument som rör våra olika avtalsområden samt Bonus Copyright Access som organisation.

Gå till Dokumentarkiv