Gymnasium - Bonus Copyright Access

Gymnasium

Vill du kopiera och dela texter, bilder och noter inom gymnasieskolan?

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever inom gymnasieskolan rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter för undervisningen.

Avtalet ger dig viss rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddat material både digitalt och analogt för undervisningen. Du kan använda material från till exempel webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter och annat publicerat material. Det gäller såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.

Samtliga kommuner har tecknat skolkopieringsavtal för gymnasieskolor. Fristående gymnasieskolor ansvarar däremot själva för att teckna skolkopieringsavtal med Bonus Copyright Access. I dessa fall är villkoren desamma som för kommunala gymnasieskolor.

Kommun och region

Gymnasieskola inom kommun och region

Gå till Kommun och region

Friskola

Gymnasieskola inom friskoleområdet

Gå till Friskola