Högskola och universitet - Bonus Copyright Access

Högskola och universitet

Högskoleavtalet ger lärare och studenter inom högskolor och universitet rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter för undervisning.

Samtliga statliga och i princip alla högskolor och universitet med enskild huvudman i Sverige har avtal med Bonus Copyright Access.

Avtalet omfattar högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå, uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning, högskoleintroducerande utbildning, behörighetsgivande förutbildning samt intern fortbildning av personal som bedrivs vid lärosätet.

Högskoleavtalet har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Avtalet omfattar alla statliga högskolor och universitet och de enskilda lärosäten som givit SUHF fullmakt att teckna avtalet för deras räkning.

Övriga enskilda lärosäten ansvarar däremot själva för att teckna Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access. I dessa fall är villkoren desamma som för de statliga lärosätena.

I vår broschyr kan du läsa om vad som gäller för Högskoleavtalet, vad det omfattar och vilka begränsningar som finns: Kopieringsguide för högskola. 

Högskoleavtalet ger rätt att, i viss omfattning, kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, digitalt och analogt för undervisningen. Syftet med kopieringen får inte vara att ersätta obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur. Avtalet ger möjlighet att kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisningen.

Du får kopiera och dela högst 15 procent per student och kalenderhalvår från en och samma analoga förlaga, till exempel en bok, men inte mer än 15 sidor. Motsvarande sidantal gäller digitala publikationer; du får alltså kopiera motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala publikation per student och kalenderhalvår.

Du får fotokopiera, skriva ut, ladda ner, skanna, spara digitalt och föra över till lärosätets slutna nätverk. Du får också dela material i en undervisningsgrupp inom lärosätet genom att exempelvis dela ut fotokopior och utskrifter, dela på slutet nätverk dit endast lärosätets personal och studenter har access, dela via e-post samt projicera och visa på skärm.

Kom ihåg att ange upphovsmannens respektive fotografens namn samt ange varifrån materialet är hämtat. Informationen om namn och källa ska framgå på lämpligt sätt på eller i anslutning till kopiorna.

Kontaktperson på lärosätet

Varje lärosäte har ansvar för att utse en kontaktperson som kan svara på frågor från oss på Bonus Copyright Access som rör tillämpningen av Högskoleavtalet. Vem som utsetts till kontaktperson rapporteras till Bonus Copyright Access.

Kontaktpersonens uppgift är att vara länken mellan lärosätet och Bonus Copyright Access. På så vis kan vi på ett effektivare sätt nå ut med information om kopieringsregler och upphovsrätt till lärare och andra personer på lärosätet som berörs av reglerna. Enligt Högskoleavtalet har varje lärosäte ett ansvar för att kopieringsreglerna i avtalet efterlevs och att information om avtalet når berörd personal och studenter.

Teckna avtal

Bonus Copyright Access licensierar rättigheter kollektivt på uppdrag av våra 14 medlemsorganisationer och med utgångspunkt i upphovsrättslagen.

Gå till Teckna avtal

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Hur får du kopiera/dela?

Här hittar du de vanligaste situationerna då du kan kopiera/dela material med ett avtal från Bonus Copyright Access.

Gå till Hur får du kopiera/dela?

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Vanliga frågor

Här kan du hitta snabba svar på många frågor om oss, om upphovsrätt och om kopieringsreglerna i våra avtal.

Gå till Vanliga frågor

Dokumentarkiv

Här hittar du bland annat dokument som rör våra olika avtalsområden samt Bonus Copyright Access som organisation.

Gå till Dokumentarkiv