Övriga avtal - Bonus Copyright Access

Övriga avtal

Bonus Copyright Access har bland annat även avtal med Svenska kyrkan, vissa tidningsföretag och vissa arkiv, bibliotek och museer.

Avtalet med Svenska kyrkan är för den kopiering som sker vid konfirmandundervisning och vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Avtal finns även för kopiering för gudstjänstbruk ur psalmboken, bibeln med flera kyrkliga böcker. Svenska kyrkan har också avtal för anställdas kopiering av skyddat material för intern information och utbildning inom arbetsplatsen Svenska kyrkan.

Bonus Copyright Access har även avtal med Equmeniakyrkan för den kopiering som sker för gudstjänstbruk.

Bonus Copyright Access har även avtal med vissa arkiv, bibliotek och museer för att de ska få digitalisera och tillgängliggöra äldre papperstidningar som de har i sina samlingar internt för anställda samt för forskare och andra besökare på terminaler i institutionens lokaler.

Då avtalet tecknas med stöd av avtalslicensbestämmelserna i upphovsrättslagen får den som tecknar avtalet alla tillstånd som behövs via ett enda avtal, istället för att teckna individuella avtal med samtliga berörda rättighetshavare.

Avtal finns även med Stockholms universitet för att digitalisera och tillgängliggöra äldre vid universitetets framlagda doktorsavhandlingar som universitetet har i sina samlingar.

Tillbaka till Våra avtal

Digitaliseringsavtal

När till exempel tidningar, arkiv, bibliotek och museer digitaliserar äldre trycksaker för att göra dem tillgängliga digitalt gäller det att säkerställa att upphovsrätten respekteras, oavsett att det kan röra sig om väldiga volymer material och rättighetshavare som inte säkert längre kan kontaktas.

Gå till Digitaliseringsavtal

Trossamfund

Trossamfund kopiering

Gå till Trossamfund