Digitaliseringsavtal - Bonus Copyright Access

Digitaliseringsavtal

Många tidningar, arkiv, bibliotek och museer digitaliserar sina äldre trycksaker för att göra dessa tillgängliga digitalt. Då gäller det att säkerställa att upphovsrätten respekteras – oavsett om det gäller stora volymer eller rättighetshavare som inte säkert längre kan kontaktas.

Bonus Copyright Access kan erbjuda bra avtalslicenser för dessa behov, så att ni samlat får alla tillstånd som krävs i ett enda avtal, i stället för att ni måste teckna individuella avtal med samtliga rättighetshavare.

Det finns två typer av digitaliseringsavtal:

Pressdigitalisering

Många tidningar, arkiv, bibliotek och museer digitaliserar sina äldre trycksaker för att göra dem tillgängliga digitalt. Då gäller det att säkerställa att upphovsrätten respekteras – oavsett om det gäller stora volymer eller rättighetshavare som inte säkert längre kan kontaktas.

Gå till Pressdigitalisering

Digitalisering av doktorsavhandlingar

Digitaliseringsavtalet för doktorsavhandlingar ger universitet upphovsrättsligt tillstånd att digitalisera och tillgängliggöra äldre doktorsavhandlingar som framlagts vid respektive universitet. På så sätt kan universitetet synliggöra tidigare forskning och därmed samverka med det omgivande samhället.

Gå till Digitalisering av doktorsavhandlingar

Teckna övriga avtal

Här hittar du avtal för olika skolformer och pressdigitalisering.

Gå till Teckna övriga avtal

Kontakta oss

Undrar du något kring upphovsrätt eller relaterade frågor? Har du frågor om avtal för din arbetsplats? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Gå till Kontakta oss