Digitalisering av doktorsavhandlingar - Bonus Copyright Access

Digitalisering av doktorsavhandlingar

Genom Bonus Copyright Access kan universitet erhålla de upphovsrättsliga tillstånd som behövs för att digitalisera och tillgängliggöra äldre vid universitetet framlagda doktorsavhandlingar som universitetet har i sina samlingar. Universitetet kan på det sättet synliggöra universitetets forskning och samverka med det omgivande samhället.

De digitaliserade avhandlingarna kan tillgängliggöras online internt på terminaler i universitetsbibliotekets lokaler och externt på bibliotekets webbplats. Så länge universitetet tillgängliggör avhandlingarna betalas en årlig ersättning vars storlek beror på sammanlagt antal sidor som digitaliserats och tillgängliggörs. Kontakta oss för mer information!

Genom bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen omfattar tillståndet alla rättighetshavare till avhandlingarna. Universitetet får därigenom i ett enda avtal alla tillstånd som behövs istället för att teckna individuella avtal med alla rättighetshavare.

Universitet som har tecknat avtal om digitalisering och tillgängliggörande av doktorsavhandlingar:

  • Stockholms universitet
Tillbaka till Digitaliseringsavtal