Pressdigitalisering - Bonus Copyright Access

Pressdigitalisering

Vårt licensavtal för pressdigitalisering vänder sig till tidningsförlag och kulturinstitutioner.

Tidningsföretag

Genom Bonus Copyright Access kan tidningsföretag erhålla de upphovsrättsliga tillstånd som behövs för att digitalisera sina äldre pappersutgåvor och tillgängliggöra dessa online internt för anställda samt för prenumeranter och andra betalande läsare på tidningens webbplats.

Tidningsföretaget betalar en engångsersättning för tillståndet att digitalisera utgåvorna och därefter en årlig ersättning för tillgängliggörandet av dessa.

Genom bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen omfattar tillståndet alla rättighetshavare som finns i pappersutgåvorna. Tidningsföretaget får därigenom i ett enda avtal alla tillstånd som behövs istället för att teckna individuella avtal med alla rättighetshavare.

Fyll i en licensansökan och skicka den till oss så återkommer vi med en offert.

Tidningsföretag som har tecknat avtal om pressdigitalisering:

  • Aftonbladet
  • Dagens industri
  • Dagens Nyheter
  • Svenska Dagbladet
  • Upsala Nya Tidning

Kulturarvsinstitutioner

Genom Bonus Copyright Access kan arkiv, bibliotek och museer erhålla de upphovsrättsliga tillstånd som behövs för att digitalisera och tillgängliggöra äldre papperstidningar som de har i sina samlingar. De digitaliserade tidningarna kan tillgängliggöras online internt för anställda samt för forskare och andra besökare på terminaler i institutionens lokaler.

Kulturarvsinstitutionen betalar en engångsersättning för tillståndet att digitalisera tidningarna och därefter en årlig ersättning för tillgängliggörandet av dessa.

Genom bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen omfattar tillståndet alla rättighetshavare som finns i tidningarna. Kulturarvsinstitutionen får därigenom i ett enda avtal alla tillstånd som behövs istället för att teckna individuella avtal med alla rättighetshavare.

Fyll i en licensansökan och skicka den till oss så återkommer vi med en offert.

Arkiv, bibliotek och museer som har tecknat avtal om pressdigitalisering:

  • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
  • Kungliga biblioteket
  • Köpings museum
Tillbaka till Digitaliseringsavtal