Trossamfund - Bonus Copyright Access

Trossamfund

Trossamfund kopiering

Rätten att kopiera upphovsrättsligt skyddade verk är starkt begränsad i upphovsrättslagen. För att kunna kopiera verk i ett trossamfunds verksamhet, exempelvis för gudstjänstbruk, konfirmandundervisning, personalutbildning eller internt för information och utbildning för kyrkans anställda behövs en licens.

Svenska kyrkan

Kopiering inom Svenska kyrkan

Gå till Svenska kyrkan

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans kopieringsavtal för gudstjänstbruk

Gå till Equmeniakyrkan