Svenska kyrkan - Bonus Copyright Access

Trossamfund - Svenska kyrkan

Kopiering inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har avtal för kopiering på arbetsplatser, för konfirmandundervisning, inom utbildningsinstituten samt för gudstjänstbruk. Här intill kan du ladda ner avtalsvillkoren för undervisning inom utbildningsinstituten samt för konfirmandundervisning. Nedan kan du läsa om kopiering för gudstjänstbruk.

Avtalet om kopiering för gudstjänstbruk upphör att gälla från och med den 1 januari 2024.

Kopiering för gudstjänstbruk

Svenska kyrkan har avtal med Bonus Copyright Access för framställning av gudstjänstagendor. Avtalet innebär att Svenska kyrkan har rätt att:

 • fotokopiera material på papper eller på blad för overheadprojektor (OH-blad)
 • skriva in material på dator för att sedan skriva ut dem på papper eller på OH-blad för projicering
 • framställa material digitalt som projiceras via Powerpoint eller annat presentationsprogram
 • skriva ut och sprida åhörarkopior till gudstjänstbesökarna.

Följande kyrkliga böcker omfattas av avtalet

För att framställa agendor för användning vid Svenska kyrkans gudstjänster får verk som ingår i följande kyrkliga böcker kopieras:

 • Bibel 2000
 • Den svenska kyrkohandboken
 • Den svenska psalmboken
 • Den svenska psalmbokens tillägg
 • Psalmer i 2000-talet
 • Den svenska evangelieboken
 • En liten bönbok
 • Den svenska kyrkohandboken, utdrag på engelska, franska, spanska och tyska
 • Den svenska psalmboken på finska
 • Kyrkohandboken på finska, del 1
 • Julevsáme Sálmmagirje/Lulesamisk psalmbok

Gudstjänster enligt avtalet

Med gudstjänster menas enligt avtalet gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop-, konfirmations-, vigsel- och begravningsgudstjänster) enligt Den svenska kyrkohandboken samt andra gudstjänster och andakter i linje med Kyrkohandbokens anvisningar.

 

Teckna avtal

Bonus Copyright Access licensierar rättigheter kollektivt på uppdrag av våra 14 medlemsorganisationer och med utgångspunkt i upphovsrättslagen.

Gå till Teckna avtal

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Hur får du kopiera/dela?

Här hittar du de vanligaste situationerna då du kan kopiera/dela material med ett avtal från Bonus Copyright Access.

Gå till Hur får du kopiera/dela?

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Vanliga frågor

Här kan du hitta snabba svar på många frågor om oss, om upphovsrätt och om kopieringsreglerna i våra avtal.

Gå till Vanliga frågor

Kontakta oss

Undrar du något kring upphovsrätt eller relaterade frågor? Har du frågor om avtal för din arbetsplats? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Gå till Kontakta oss