Musik- och kulturskolor - Bonus Copyright Access

Musik- och kulturskolor

Vill du kopiera och dela noter och sångtexter i undervisningen? Med ett musik- och kulturskoleavtal är det lätt att göra rätt!

Lärare och elever behöver kunna kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat notmaterial och sångtexter för sin undervisning. Därför har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått ett ramavtal för kommunala musik- och kulturskolor med musikorganisationerna Musikförläggarna, Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP). 

Från och med 2020 gäller ett nytt treårigt kopieringsavtal för kommunala musik- och kulturskolor. Avtalet ersätter både ensembleavtalet och avtalet för individuell undervisning och ensembleundervisning.

Genom avtalet får du som är lärare och elev rätt att, i viss omfattning, kopiera och dela upphovsrättsligt skyddade noter och sångtexter digitalt och analogt för undervisning i musik-och kulturskolans regi när kommunen tecknat avtalet. Då kan du kopiera ur noter och sångtexter som offentliggjorts på exempelvis webben, digitala publikationer, böcker, läromedel och andra publikationer. Avtalet gäller såväl svenska som utländska offentliggjorda noter och sångtexter. Syftet med kopieringen får inte vara att ersätta inköp av förlagsutgivna läromedel.

Om du har frågor kring avtalets kopieringsregler så kan du vända dig till någon av musikorganisationerna: Musikförläggarna, Föreningen Svenska Tonsättare eller Sveriges kompositörer och textförfattare.

Teckna övriga avtal

Här hittar du avtal för olika skolformer och pressdigitalisering.

Gå till Teckna övriga avtal

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Hur får du kopiera/dela?

Här hittar du de vanligaste situationerna då du kan kopiera/dela material med ett avtal från Bonus Copyright Access.

Gå till Hur får du kopiera/dela?

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Vanliga frågor

Här kan du hitta snabba svar på många frågor om oss, om upphovsrätt och om kopieringsreglerna i våra avtal.

Gå till Vanliga frågor

Kontakta oss

Undrar du något kring upphovsrätt eller relaterade frågor? Har du frågor om avtal för din arbetsplats? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Gå till Kontakta oss