Studiecirklar - Bonus Copyright Access

Studiecirklar

Det är lätt att göra rätt när du leder cirklar inom studieverksamheten!

För att möta cirkelledares behov av att kunna göra kompletterande kopiering inom studieverksamhet har såväl Studieförbunden som SISU Idrottsutbildarna slutit kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

Avtalet ger cirkelledare, men inte cirkeldeltagare, viss rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddat material för studieverksamhet. Du kan använda material från till exempel webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter och annat publicerat material, från såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.

SISU Idrottsutbildarna

Studiecirklar – SISU Idrottsutbildarna

Gå till SISU Idrottsutbildarna

Studieförbundet

Studieförbunden är en branschorganisation för tio studieförbund i Sverige.

Gå till Studieförbundet