Lars Salviuspriset till Bodil Jönsson - Bonus Copyright Access
Medlemsnytt

Bodil Jönsson får Lars Salviuspriset

Lars Salviuspriset för 2021 tilldelas professor Bodil Jönsson vid Lunds universitet. Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Priset på 100 000 kr överlämnades till Bodil Jönsson den 21 oktober 2021. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.

Bodil Jönsson får priset för att hon “under många år ha satt djupa avtryck i det offentliga samtalet … En bred allmänhet har fängslats av hennes populärvetenskapliga författarskap. Böckerna, liksom hennes blogg, behandlar vitt skilda ämnen: arbete, stress, åldrande, tillit, trygghet och tid. Hennes Tio tankar om tid (1999) är den mest lästa av dessa ”tankeböcker”, översatt och spridd även utomlands. Bodil Jönsson är en förebild i sin nyfikenhet och vilja att förstå, förklara och berätta. Hon behandlar det allra svåraste med lätthet och språklig klarhet. På så vis bjuder hon in läsaren och öppnar dörrar till ny förståelse och kunskap. Hon kombinerar skickligt sina olika expertområden och omsätter dem i texter som förmedlar klokhet, eftertanke och omdöme, kvaliteter som samtiden behöver.”

Om prisutdelaren
Varje år kopieras ett stort antal sidor ur svenska och utländska verk vid svenska högskolor och universitet. För detta betalas ersättning enligt det så kallade högskoleavtalet. En mindre andel av ersättningen avser kopiering ur vetenskapliga tidskrifter och annat särskilt kopieringskänsligt material. Den ersättningen förvaltas gemensamt av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter. År 1991 bildade därför de tre organisationerna Lars Salviusföreningen, som har till uppgift att fördela ersättningen i form av stipendier, projektbidrag och ett årligt pris.

 

 

Publicerad: 21 oktober 2021
Dela

Relaterade nyheter

Medlemsnytt

Rapport: Stabil bokförsäljning i tuffa tider

Trots ekonomiska utmaningar visar den svenska bokmarknaden tecken på stabilitet med en marginell ökning i försäljningen under 2023, enligt...

11 mars 2024
Medlemsnytt

Rapport: Pandemins långsiktiga effekter på konstbranschen

Nyligen gav vår medlemsorganisation Konstnärernas Riksorganisation ut rapporten "Konstbranschen i siffror 2023".

16 februari 2024
Medlemsnytt

Spotlight Sveriges Tidskrifter

Bonus verkar på uppdrag av 14 medlemsorganisationer. Vi riktar nu strålkastaren på Sveriges Tidskrifter.

6 februari 2024