Övriga utbildningar - Bonus Copyright Access

Övriga utbildningar

Det ska vara enkelt att kopiera och dela i skolan

Det ska vara enkelt för lärare och elever att kunna kopiera och dela lagligt i skolan. Att ladda ner, fota, skriva ut, skanna, kopiera i kopiator och dela upphovsrättsskyddat material som andra har publicerat förutsätter licens när det görs för undervisning. Licensen tecknas genom Bonus Copyright Access.

Utbildningsområden

Utbildningssektorn är Bonus Copyright Access största licensområde. Här nedan hittar du information om de flesta av de utbildningsområden som har avtal, eller har möjlighet att teckna avtal, med oss.

Avtalsområden