Checklista för upphovsrätt på arbetsplatsen

Checklista för hantering av upphovsrätt på arbetsplatsen

Genom att gå igenom listan nedan kan du få en snabb uppfattning om både hur hög risknivån är i din verksamhet och hur du kan sänka den.

Svarar du ja på många av de sex första frågorna och nej på många av de sex efterföljande frågorna finns det anledning att se över organisationens användning av upphovsrättsligt skyddat innehåll. Ett sätt att få ökad tillgång till lagligt innehåll och minskad risk att göra fel är att teckna arbetsplatslicensen.

Checklista:

1. Har din organisation ett intranät där ni delar bilder och texter?
2. Skriver ni ut artiklar eller annat digitalt innehåll?
3. Använder ni illustrationer och bilder för att skapa skisser och moodboards?
4. Gör ni kopior av artiklar eller utdrag ur olika publikationer (t ex böcker och tidskrifter)?
5. Hålls det interna utbildningar i din organisation?
6. Hålls det ofta presentationer i din organisation?
7. Finns det en policy för användning av upphovsrättsligt skyddat material på din arbetsplats?
8. Har ni en arbetsplatslicens för användning av upphovsrättsligt skyddat material?
9. Har ni inventerat de immateriella rättigheter som organisationen hanterar och upprättat en strategi utifrån innehavar- och användarperspektivet?
10. Samverkar ni internt kring upphovsrättsfrågor? (Som att identifiera avgörande, verksamhetskritiska rättigheter och kommunicera inom organisationen)
11. Utbildar ni personal och beslutsfattare i frågor som rör både era egna och andras immateriella rättigheter?
12. Anger ni rättighetshavarens namn i samband med användning?

Avtal för arbetsplats

Företag, myndigheter och organisationer måste själva ta ansvar för att den kopiering, nedladdning och delning av upphovsrättsligt skyddat material som sker på arbetsplatsen är laglig. Ett enkelt sätt att försäkra sig mot upphovsrättsintrång inom verksamheten är att teckna en arbetsplatslicens hos Bonus Copyright Access.

Gå till Avtal för arbetsplats

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens