RIO - Bonus Copyright Access

Folkhögskolor - RIO

Folkhögskolor som är anslutna till Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) kan kopiera och dela upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter i undervisningen.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) har slutit ett kopieringsavtal med Bonus Copyright Access. Kopieringsavtalet omfattar alla folkhögskolor som är anslutna till RIO. Avtalet innebär att lärare och elever på folkhögskolor som är anslutna till RIO i begränsad omfattning kan kopiera och dela offentligjorda texter, bilder och noter för den undervisning som bedrivs vid folkhögskolan. Syftet med kopieringen ska vara att komplettera sådana förlagsutgivna läromedel som varje elev normalt förutsätts ha tillgång till.

Du har möjlighet att kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisningen ur exempelvis böcker, läromedel, press, digitala publikationer och från webbplatser.
Du får kopiera och dela högst 15 procent per elev och kalenderhalvår från en och samma analoga förlaga, till exempel en bok, men inte mer än 15 sidor. Motsvarande sidantal gäller digitala publikationer; du får alltså kopiera motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala publikation per elev och kalenderhalvår.

Du får fotokopiera, skriva ut, ladda ner, skanna, spara digitalt och föra över till skolans intranät. Du får också dela material i en undervisningsgrupp inom skolan genom att exempelvis dela ut fotokopior och utskrifter, dela på nätverk dit enbart skolans lärare och elever har tillgång till materialet, dela via e-post samt projicera och visa på skärm.

Kom ihåg att ange upphovsmannens respektive fotografens namn samt var du har hämtat materialet. Informationen om namn och källa ska framgå på eller i anslutning till kopiorna.

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Hur får du kopiera/dela?

Här hittar du de vanligaste situationerna då du kan kopiera/dela material med ett avtal från Bonus Copyright Access.

Gå till Hur får du kopiera/dela?

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Vanliga frågor

Här kan du hitta snabba svar på många frågor om oss, om upphovsrätt och om kopieringsreglerna i våra avtal.

Gå till Vanliga frågor

Kontakta oss

Undrar du något kring upphovsrätt eller relaterade frågor? Har du frågor om avtal för din arbetsplats? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Gå till Kontakta oss