Högskolor och universitet - Bonus Copyright Access

Yrkeshögskoleutbildning - Högskolor och universitet

Med ett avtal om att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material är det lätt att göra rätt!

Kopiera och dela från en världsrepertoar

Högskoleavtalet ger lärare och studenter viss möjlighet att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material digitalt och analogt för undervisningen. Avtalet ger rätt att kopiera material från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material. Du kan kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.

Du har möjlighet att kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisningen ur exempelvis böcker, läromedel, press, digitala publikationer och från webbplatser.
Syftet med kopieringen får dock inte vara att ersätta obligatorisk förlagsutgiven kurslitteratur.

Du får kopiera och dela högst 15 procent per student och kalenderhalvår från en och samma analoga förlaga, till exempel en bok, men inte mer än 15 sidor. Motsvarande sidantal gäller digitala publikationer; du får alltså kopiera motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala publikation per student och kalenderhalvår.

Du får fotokopiera, skriva ut, ladda ner, skanna, spara digitalt och föra över till lärosätets intranät. Du får också dela material i en undervisningsgrupp inom lärosätet genom att exempelvis dela ut fotokopior och utskrifter, dela på nätverk dit bara lärosätets personal och studenter har access, dela via e-post samt projicera och visa på skärm.

Kom ihåg att ange upphovsmannens respektive fotografens namn samt var du har hämtat materialet. Informationen om namn och källa ska framgå på eller i anslutning till kopiorna.

Länk till Högskolor och universitet 

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Hur får du kopiera/dela?

Här hittar du de vanligaste situationerna då du kan kopiera/dela material med ett avtal från Bonus Copyright Access.

Gå till Hur får du kopiera/dela?

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Vanliga frågor

Här kan du hitta snabba svar på många frågor om oss, om upphovsrätt och om kopieringsreglerna i våra avtal.

Gå till Vanliga frågor

Kontakta oss

Undrar du något kring upphovsrätt eller relaterade frågor? Har du frågor om avtal för din arbetsplats? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Gå till Kontakta oss