Friskola - Bonus Copyright Access

Grundskola - Friskola

Fristående grundskolor kan teckna egna skolkopieringsavtal för att kunna kopiera och dela upphovsrättsskyddade texter, bilder och noter i undervisningen.

Fristående grundskolor som tecknat skolkopieringsavtal har rätt att kopiera och dela på samma villkor som gäller grundskolor som drivs av kommuner, enligt en överenskommelse mellan Friskolornas riksförbund och Bonus Copyright Access.

För dig som lärare eller elev i en skola som har skolkopieringsavtal gäller följande:

Du har möjlighet att kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisningen ur exempelvis böcker, läromedel, press, digitala publikationer och från webbplatser.

Du får kopiera och dela högst 15 procent per elev och kalenderhalvår från en och samma analoga förlaga, till exempel en bok, men inte mer än 15 sidor. Motsvarande sidantal gäller digitala publikationer; du får alltså kopiera motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala publikation per elev och kalenderhalvår.

Du får fotokopiera, skriva ut, ladda ner, skanna, spara digitalt och föra över till skolans intranät. Du får också dela material i en undervisningsgrupp inom skolan genom att exempelvis dela ut fotokopior och utskrifter, dela på nätverk som bara skolans personal, elever och vårdnadshavare har tillgång till, dela via e-post samt projicera och visa på skärm.

Kom ihåg att ange upphovsmannens respektive fotografens namn samt var du har hämtat materialet. Informationen om namn och källa ska framgå på eller i anslutning till kopiorna.

Respektive grundskola ansvarar för den egna verksamheten och för att lärare och elever kopierar och delar lagligt. Syftet med kopieringen får inte vara att ersätta inköp av förlagsutgivna läromedel. Friskolor med en och samma huvudman kan teckna centrala avtal för samtliga förskolor inom koncernen.

Här kan du enkelt teckna ett avtal för din friskola.

Är du osäker på om just din skola har avtal? Kontakta oss på info@bonuscopyright.se 

Teckna avtal

Bonus Copyright Access licensierar rättigheter kollektivt på uppdrag av våra 14 medlemsorganisationer och med utgångspunkt i upphovsrättslagen.

Gå till Teckna avtal

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Lärarportal

Här hittar du information, material, intervjuer och tips till dig som använder upphovsrättsligt skyddat innehåll i undervisningen.

Gå till Lärarportal

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Vanliga frågor

Här kan du hitta snabba svar på många frågor om oss, om upphovsrätt och om kopieringsreglerna i våra avtal.

Gå till Vanliga frågor

Dokumentarkiv

Här hittar du bland annat dokument som rör våra olika avtalsområden samt Bonus Copyright Access som organisation.

Gå till Dokumentarkiv