Komvux och SFI - Bonus Copyright Access

Komvux och SFI

Det ska vara lätt att göra rätt när du kopierar och delar texter, bilder och noter.

Bonus Copyright Access har slutit ett skolkopieringsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att möta lärares och elevers behov av att kunna kopiera och dela skyddat material i undervisning inom bland annat komvux och sfi.

Avtalet gäller när lärare och elever kopierar för undervisning inom utbildning som kommunen eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Skolinspektionen, Folkbildningsrådet eller Myndigheten för yrkeshögskolan.

Avtalet ger dig som lärare och elevl viss rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddat material både digitalt och analogt för undervisningen. Du kan använda material från till exempel webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter och annat publicerat material. Det gäller såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.

Grundskolenivå

Komvux och SFI – Grundskolenivå

Gå till Grundskolenivå

Gymnasium

Komvux och svenska för invandrare – gymnasienivå

Gå till Gymnasium