Bonus Copyright Access styrelse

Bonus Copyright Access styrelse består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Därutöver finns åtta suppleanter och fyra adjungerade ledamöter. Ordföranden är opartisk och representerar inte någon av medlemsorganisationerna.

Ledamöter

Tomas Lidman
Ordförande

Mats Lindberg
1:e vice ordf.
Konstnärernas Riksorganisation – KRO

Lars Strandberg
2:e vice ordf.
Sveriges Tidskrifter AB – Sveriges Tidskrifter

Per Kornhall
Läromedelsförfattarna i Sverige AB – LISAB

Jerker Fransson
Läromedelsföretagen

Tomas Backlund
Svenska Journalistförbundet

Maria Wande
Sveriges Författarförbund – SFF

Filiz Erat Edhlund
Musikförläggarna

Mikaela Zabrodsky
Svenska Förläggareföreningen – SvF

Suppleanter

Richard Herold
Svenska Förläggareföreningen – SvF

Jan Fager
TU Service AB (TidningsUtgivarna) – TU

Putte Salminen
Bildleverantörernas Förening – BLF

Martin Jonsson Tibblin
Föreningen Svenska Tonsättare – FST

Jörgen Gassilewski
Svenska Fotografers Förbund – SFF

Johan Ingildsen Olsson
Läromedelsförfattarna i Sverige AB – LISAB

Katarina Blomqvist
Läromedelsföretagen

Olle Wilöf
Svenska Journalistförbundet

Adjungerande

Josefine Engström
Föreningen Svenska Tecknare – ST

Alfons Karabuda
Sveriges kompositörer och textförfattare – SKAP

Thomas Riesler
Svenska Fotografers Förbund – SFF

Tillbaka till Om Bonus