Bonus Copyright Access styrelse

Bonus Copyright Access styrelse består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Därutöver finns åtta suppleanter och fyra adjungerade ledamöter. Ordföranden är opartisk och representerar inte någon av medlemsorganisationerna.

Ledamöter

Tomas Lidman
Ordförande

Mats Lindberg
1:e vice ordf.
Konstnärernas Riksorganisation – KRO

Lars Strandberg
2:e vice ordf.
Sveriges Tidskrifter AB – Sveriges Tidskrifter

Per Kornhall
Läromedelsförfattarna i Sverige AB – LISAB

Jerker Fransson
Läromedelsföretagen

Tomas Backlund
Svenska Journalistförbundet

Jon Dahlén
Sveriges Författarförbund – SFF

Katarina Hedman
Musikförläggarna

Kristina Ahlinder
Svenska Förläggareföreningen – SvF

Suppleanter

Richard Herold
Svenska Förläggareföreningen – SvF

Jan Fager
TU Service AB (TidningsUtgivarna) – TU

Martin Jonsson Tibblin
Föreningen Svenska Tonsättare – FST

Sofia Jerneck
Svenska Tecknare – ST

Andreas Norrman
Sveriges Författarförbund – SFF

Johan Ingildsen Olsson
Läromedelsförfattarna i Sverige AB – LISAB

Stefan Martell
Läromedelsföretagen

Olle Wilöf
Svenska Journalistförbundet

Adjungerande

Alfons Karabuda
Sveriges kompositörer och textförfattare – SKAP

Putte Salminen
Bildleverantörernas Förening – BLF

Åsa Anesäter
Svenska Fotografers Förbund – SFF

Tillbaka till Om Bonus