Styrelse - Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access styrelse

Bonus Copyright Access styrelse består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Därutöver finns åtta suppleanter och fyra adjungerade ledamöter. Ordföranden är opartisk och representerar inte någon av medlemsorganisationerna.

Ledamöter

Christer Nylander
Ordförande

Mats Lindberg
1:e vice ordf.
Konstnärernas Riksorganisation

Jan Fager
2:e vice ordf.
Tidningsutgivarna

Per Kornhall
Läromedelsförfattarna

Jerker Fransson
Läromedelsföretagen

Tomas Backlund
Svenska Journalistförbundet

Maria Wande
Sveriges Författarförbund

Filiz Erat Edhlund
Musikförläggarna

Mikaela Zabrodsky
Svenska Förläggareföreningen

Suppleanter

Erica Wänelöf
Svenska Förläggareföreningen

Angelica Månsson-Gerde
Svenska Fotografers Förbund

Kerstin Neld
Sveriges Tidskrifter

Martin Jonsson Tibblin
Föreningen Svenska Tonsättare

Thomas Kanger
Sveriges Författarförbund

Alice Rosenfeldt
Läromedelsförfattarna

Katarina Blomqvist
Läromedelsföretagen

Olle Wilöf
Svenska Journalistförbundet

Adjungerande

Josefine Engström
Föreningen Svenska Tecknare

Henric Hertzman
Sveriges kompositörer och textförfattare

Putte Salminen
Bildleverantörernas Förening

Tillbaka till Om Bonus