Hur får du kopiera och dela?

Exakt hur och vad du får kopiera och dela skiljer sig åt mellan olika avtal – mer detaljerad information hittar du på respektive avtals egen sida.

Nedan hittar du några vanliga situationer när du kan kopiera och dela material för undervisning och på arbetsplatser med stöd av ett avtal från Bonus Copyright Access.

Vårt skolavtal gäller för lärare och elever i undervisningssammanhang. Vår upphovsrättslicens för arbetsplatser omfattar anställda. Hit räknas även personer med särskild anknytning till verksamheten, till exempel: uppdragstagare, konsulter, medlemmar och styrelseledamöter.

 

Sparar ner till exempel upphovsrättsskyddade bilder, artiklar, texter, dokument eller pdf-filer.

Skriver ut upphovsrättsskyddat material till papper eller pdf-filer.

Skannar eller kopierar omslag, sidor ur tidningar, broschyrer eller böcker.

Delar kopierat material, till exempel en artikel via slutna nätverk dit enbart skolans personal, elever, vårdnadshavare, och på arbetsplatser anställda och konsulter, har åtkomst. Eller skickar kopior via e-post.

Visar en presentation som innehåller upphovsrättsskyddad text eller bild

Fotograferar av texter eller bilder med en kamera, smarttelefon eller surfplatta.

Laddar ner och sparar upphovsrättsskyddade artiklar och bilder på din dator, skolans eller arbetsplatsens server.

Undervisar eller arbetar på distans och delar upphovsrättsskyddat material.

Undantag:

Ljud och rörlig bild får inte kopieras och delas

Våra avtal och licenser ger dig inte rätt att spela in eller ladda ner rörlig bild och inspelade verk, exempelvis radio- eller tv-program, klipp från Youtube, film, ljudfiler, musik, datorspel eller datorprogram. I dessa fall kan det behövas separata avtal.

Tillbaka till Upphovsrätt