Hur får du kopiera/dela? - Bonus Copyright Access

Hur får du kopiera och dela?

Exakt hur och vad du får kopiera och dela skiljer sig åt mellan olika avtal – mer detaljerad information hittar du på respektive avtals egen sida.

Nedan hittar du några vanliga situationer när du kan kopiera och dela material för undervisning och på arbetsplatser med stöd av ett avtal från Bonus Copyright Access.

Vårt skolavtal gäller för lärare och elever i undervisningssammanhang. Vår upphovsrättslicens för arbetsplatser omfattar anställda. Hit räknas även personer med särskild anknytning till verksamheten, till exempel: uppdragstagare, konsulter, medlemmar och styrelseledamöter.

 

Sparar ner till exempel upphovsrättsskyddade bilder, artiklar, texter, dokument eller pdf-filer.

Skriver ut upphovsrättsskyddat material till papper eller pdf-filer.

Skannar eller kopierar omslag, sidor ur tidningar, broschyrer eller böcker.

Delar kopierat material, till exempel en artikel via slutna nätverk dit enbart skolans personal, elever, vårdnadshavare har åtkomst. Eller skickar kopior via e-post. På arbetsplatser gäller det anställda och konsulter.

Visar en presentation som innehåller upphovsrättsskyddad text eller bild.

Fotograferar av texter eller bilder med en kamera, smarttelefon eller surfplatta.

Laddar ner och sparar upphovsrättsskyddade artiklar och bilder på din dator, skolans eller arbetsplatsens server.

Undervisar eller arbetar på distans och delar upphovsrättsskyddat material. Till exempel över Teams, Zoom eller liknande tjänst, eller via mejl eller smartphone.

Undantag:

Ljud och rörlig bild får inte kopieras och delas

Våra avtal och licenser ger dig inte rätt att spela in eller ladda ner rörlig bild och inspelade verk, exempelvis radio- eller tv-program, klipp från Youtube, film, ljudfiler, musik, datorspel eller datorprogram. I dessa fall kan det behövas separata avtal.

Tillbaka till Upphovsrätt

Kopieringsregler förskola

Här kan du läsa utförligt om vad förskolor som tecknat avtal med Bonus Copyright Access får kopiera och dela i sin pedagogiska verksamhet.

Alla kommunala förskolor har kopieringsavtal, och fristående förskolor som har tecknat kopieringsavtal följer samma regler.

Gå till Kopieringsregler förskola