Medlemsorganisationer - Bonus Copyright Access

Medlemsorganisationer

Bonus Copyright Access får sitt uppdrag av 14 medlemsorganisationer som representerar upphovsmän, förlag och utgivare inom text-, bild-, press- och notområdet. Bland medlemmarna finns författare, fotografer, journalister, kompositörer, tecknare, bokförlag, musikförlag och tidningsutgivare.

Medlemsorganisationerna har gett Bonus Copyright Access uppdraget att bevaka deras medlemmars rättigheter utifrån upphovsrättslagens regler om avtalslicens. I vårt uppdrag förhandlar vi fram avtal och licensierar rättigheter kollektivt för medlemsorganisationernas räkning.

Våra medlemsorganisationer

Fack- och skönlitteratur

Svenska Förläggareföreningen – SvF
Sveriges Författarförbund – SFF

Läromedel

Svenska Läromedelsföretagen ekonomisk förening – Läromedelsföretagen
Läromedelsförfattarna i Sverige AB – LISAB

Press

Svenska Journalistförbundet – SJF
Sveriges Tidskrifter AB – Sveriges Tidskrifter AB
TU Service AB (Tidningsutgivarna) – TU

Bild

Bildleverantörernas Förening – BLF
Föreningen Svenska Tecknare – ST
Konstnärernas Riksorganisation – KRO
Svenska Fotografers Förbund – SFF

Noter och sångtext

Sveriges kompositörer och textförfattare – SKAP
Föreningen Svenska Tonsättare – FST
Musikförläggarna – SMFF

Tillbaka till Om Bonus