Så här fungerar avtalslicens - Bonus Copyright Access

Så här fungerar avtalslicens

När du vill använda upphovsrättsskyddat material i ditt arbete kan det vara svårt att få tillstånd hos varje enskild rättighetshavare, eftersom det kan vara många som berörs.

Därför finns upphovsrättslagens regler om avtalslicens som gör det möjligt att licensiera samtliga upphovsrättigheter samlat. Vi erbjuder fram smidiga licensavtal som svarar mot många olika verksamheters behov.

Rättigheter licensieras kollektivt genom avtalslicenser

I grunden är upphovsrätt en individuell rättighet. Men i vissa situationer fungerar det inte att inhämta individuella tillstånd eller att licensiera individuellt. I stället kan rättighetshavare ge organisationer uppdrag att samlat representera många rättighetshavare genom kollektiv förvaltning av rättigheterna. Det sker genom att man tecknar avtalslicenser.

Kollektiva licenser underlättar din användning av skyddat material

Kollektiv licensiering är praktiskt för dig som licenstagare, eftersom det blir enkelt att få tillstånd att kopiera och dela material. Licensen ger dig möjlighet att använda en bred repertoar av verk utan att du på förhand behöver veta exakt vilka verk som kan bli aktuella att använda och när. Det är dessutom prisvärt och gör att din verksamhet slipper betungande administration för att lösa enskilda rättighetsfrågor.

Några typexempel på situationer när en kollektiv licens underlättar är när lärare och elever behöver kopiera och dela material i undervisningen eller när anställda behöver använda upphovsrättsligt skyddade texter och bilder i jobbsammanhang.

Bonus Copyright Access samordnar och förenklar processen

Bonus Copyright Access har skapats för att licensiera rättigheter kollektivt på uppdrag av upphovsmännens, förlagens och utgivarnas organisationer inom bok, press, bild, och noter. Vi är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse. De ersättningar som kommer in från våra avtal går till organisationerna, sen vidare till rättighetshavarna, och bidrar därmed till nytt skapande. Vårt uppdrag kommer från våra 14 medlemsorganisationer, där vi är en paraplyorganisation som förhandlar för samtliga medlemsorganisationer samtidigt.

Våra avtal förenklar processen för användarna genom att skolor, företag, myndigheter och organisationer får rätt att kopiera texter, bilder och noter från digitalt och tryckt material från hela världen – alltså inte bara material som är utgivet i Sverige. Avtalen ger dig rätt att kopiera och dela material inom din verksamhet från till exempel webb, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker och vetenskapliga publikationer.

Tillbaka till Upphovsrätt