Upphovsrättsintrång: möjliga sanktioner - Bonus Copyright Access

Upphovsrättsintrång: möjliga sanktioner

Här är några av de sanktioner som enskilda rättighetshavare kan tillämpa, eller som exempelvis Bonus eller en medlemsorganisation kan tillämpa på uppdrag av rättighetshavaren. Samtliga hänvisningar till lagrum nedan är till bestämmelser i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

1. Rätt till skälig ersättning (54 § st. 1)

Skyldigheten att betala skälig ersättning vid intrång gäller oavsett om intrångsgöraren har handlat i god tro eller inte.

2. Rätt till skadestånd (54 § st. 2)

Utöver skälig ersättning kan rättighetshavaren ha rätt till skadestånd vid intrång.

3. Åtal väcks för upphovsrättsbrott (53 och 59 §§)

Vid ett upphovsrättsintrång kan en åklagare väcka åtal.

4. Intrångsundersökning (56 a §)

Om det skäligen kan antas att någon har begått upphovsrättsintrång får en domstol besluta om så kallad intrångsundersökning.

5. Vitesförbud (53 b §)

På yrkande av en rättighetshavare kan en domstol vid vite förbjuda den som har begått ett intrång att fortsätta med intrånget (dvs. använda det material som intrånget avser).

6. Förverkande av egendom (53 a §)

Vid intrång kan en domstol besluta att sådana exemplar av verk som har kommit till genom ett intrångsförfarande ska förverkas.

7. Korrigeringsåtgärder (55 och 59 §§)

Material som olovligen har framställts vid intrång (t.ex. trycksaker eller utbildningsmaterial) får bland annat förstöras, återtas från marknaden och tas i beslag.

 

Teckna Arbetsplatslicens

Arbetsplatslicensen ger ditt företag, din organisation eller myndighet laglig rätt att utifrån gällande villkor kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material inom den egna verksamheten.

Teckna avtalet här.

Gå till Teckna Arbetsplatslicens

Teckna avtal för friskolor

Teckna skolkopieringsavtalet som friskola här.

Gå till Teckna avtal för friskolor

Upphovsrätt

Upphovsrätt – ett sätt att få korrekt betalt

Gå till Upphovsrätt